Hoppa till sidans innehåll

Ungdomsspelen i friidrott


Tyvärr Inställt 2020!!!

Ungdomsspelen Skol-DM Friidrott 2020

Den 12 Maj 2020 är det dags för den stora idrottsfesten – Ungdomsspelen i friidrott. Tävlingen arrangeras för 25:e året i följd inomhus på Tele Konsult Arena,Växjö.

Under läsåret, dock senast på vårterminen vecka 18 genomför ni på varje skola,

eller tillsammans med andra skolor inom er kommun en idrottsdag med de grenar som

ingår i programmet.

 

Kostnader: Vid finalen kommer en startavgift på 19 kr/ gren och deltagare att tas ut.

Kostnad för resa och mat bekostas av respektive skola eller deltagare.

Startavgiften skickas på faktura till alla skolor, viktigt att ni fyller i adresserna ordentligt på anmälan.

 

De tre bästa resultaten i varje klass och gren blir kvalificerade att delta i finalen

som genomförs 12maj 2020 inomhus på Tele Konsult Arena, Växjö.

 

Var i tid med anmälan. Senast den 27 april 2020.

 

TÄVLINGSKLASSER

R                    Rörelsehindrade

R1                  Beroende av rullstol, förflyttar sig långsamt

R2                  Rullstolsburen med bra rörelseförmåga i överkropp/armar

R3                  Gående med gångsvårigheter

R4                  Beroende av elrullstol

R5                  Idrottare med armskada men med fullt fungerande ben

U                    Utvecklingsstörning (Idrottare med inlärningshandikapp)

UM                 Utvecklingsstörning Grundsär, mellanstadiet

UH                 Utvecklingsstörning Grundsär, högstadiet

UG                 Utvecklingsstörning Gymnasiet, yrkesutbildning

 

SOM               Utvecklingsstörning Träningsskolan mellanstadiet

SOH               Utvecklingsstörning Träningsskolan högstadiet

SOG               Utvecklingsstörning Gymnasiesär verksamhetsträning

S                    Synskadade/blinda

S1                  Blind

S2                  Synsvag

 

 

 

Åldersstadier

Rörelsehindrade (R) – mellan, högstadiet och gymnasiet.

Synskadade (S) – mellan högstadiet och gymnasiet.

Utvecklingsstörning (U) och (SO)- mellan, högstadiet, gymnasiet.

 

Höjdhopp     För klass S1 gäller stående höjdhopp, för klasser S2 – S4, R3, SO och U med ansats

Löpning        60m för mellanstadiet , 100m och 400m högstadiet och gymnasiet

Rullstol         Tävlingsrullstol är tillåten, tävlar i separat klass vid tillräckligt antal tävlande minst två tävlande.

R4 (elrullstol) tävlar i separat klass. Tävlar över två lopp med minst tiddifferens som mål.

Längdhopp   För alla klasser gäller hopp med ansats från hoppzon.

Kula              För R1- R2 stöter sittande i rullstol

                      R3, S1-4, U och SO stöter stående.

 

 

 

Här är alla friidrottsgrenar som era elever får delta i, det är beroende av åldersklass samt funktionsnedsättning.

Det är viktigt att ni stämmer av vilka grenar eleverna kan delta i.

 

 

Klasser och stadium

 

R1 – R2

R3

R4

R5

U och SO

S1-S2

Grenar

M

H

G

M

H

G

M

H

G

M

H

G

M

H

G

M

H

G

60m rull/löp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100m rull/löp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400m rull/löp

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

Höjdhopp

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Längdhopp

x

 

 

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kulstötning

 

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

                                       

 

Uppflyttning vid för få anmälda.

Varje gren skall ha minst två startande för att genomföras. Vid för få anmälda sker uppflyttning
inom handikappklass, kön och stadium enligt följande uppflyttningsordning:

1. Från lägre stadium till högre, flickor och pojkar ihop.

2. Flyttning från flickor till pojkar, samma stadium.

3. Flyttning till klass med lättare handikapp eller sammanslagning av klasser.

Löpning

Efter två personliga varningar för tjuvstart diskvalificeras den felande. Deltagarna skall försöka att hålla sin bana och genomföra sitt lopp så att det inte hindrar eller stör medtävlande vilket medför diskkvalifikation.

Vidare till final De fem bästa tiderna går vidare till Final

 

 

Rullstolsåkning

1. Kontaktpunkten för de främre hjulen närmast start/mållinjen, används för tidtagning.

2. I övrigt gäller vad ovan sagts om löpning.

 

Elrullstolsåkning

1. De tävlande genomför två lopp efter varandra och försöker att ha samma tid båda gångerna.

2. Minsta tidsdifferensen i de två loppen vinner.

3. I övrigt gäller vad ovan sagts om rullstolsåkning/löpning

 

Längdhopp

Varje deltagare har 2 försök. Mätningen med hoppzon. Hoppzonen är en meter.

Mätningen skall göras den kortaste vägen från nedslagsmärke till upphoppsmärke.

 

Vid lika bästa resultat bestäms placering enligt följande:

1. Näst bäst resultat

2. Tredje bästa resultat

3. Kan hopparna fortfarande inte skiljas åt delar de placering. Gäller det första platsen skall skiljeförsök genomföras. De tävlande hoppar ett hopp var enligt hoppordning tills de kan skiljas åt.

 

Höjdhopp

Upphopp skall ske med en fot annars är hoppet ogiltigt. Varje deltagare har 2 försök på varje höjd.

Klass S1 hoppar stående höjdhopp utan ansats, de andra klasserna hoppas med ansats.

Höjningen sker med fem cm i taget ex 1.00 – 1.05 – 1.10 -  osv. När en hoppare återstår gäller valfri höjd, ribban höjs, dock minst 2 cm. En hoppare kan även ”stå över” en eller flera höjder.

 

Placering
Vid samma resultathöjd för två eller fler deltagare gäller följande:

1. Den som klarat sluthöjden i första försöket vinner över den som klarat i andra o.s.v.

2. Om två eller fler deltagare är lika även enl. 1 vinner den lägsta antal ogiltiga försök i hela tävlingen.

3. Om två eller fler deltagare fortfarande är lika delar de placeringen.

4. Gäller det 1:a platsen ska skiljeförsök genomföras. De tävlande skall göra ett försök på varje höjd. Starthöjden skiljehoppningen är den lägsta höjden som någon av de inblandade gjorde sitt sista ogiltiga försök på. Höjningen vartefter med fem cm. Om samtliga inblandade river sänks ribban till höjden under ingångshöjden för skiljehoppningen. De tävlande hoppar ett hopp var enligt hoppordning tills de kan
skiljas åt.

 

Kulstötning

Varje deltagare har 2 försök. Kulan ska stötas med en hand och får inte kastas. Detta innebär att kulan
skall hållas intill eller i omedelbar närhet av hakan (halsen). Handen får inte sänkas från detta läge och
kulan får inte föras bakom axelplanet.

Klass R1-2 stöter sittande i rullstol. Övriga stående.

Den tävlande får inte med någon del av kroppen beröra marken utanför ringen eller ovansidan på stopplankan eller ytterring efter det han/hon gått in i ringen och påbörjat försöket (=övertramp). Den tävlande ska lämna ringen helt bakom de vita linjer som markerar ringens förlängda diameter.
Mätpunkt är den del av nedslagsmärket för kulan som ligger närmast ringen. Mätningen görs från mätpunkten och längs en linje som går genom ringen medelpunkt. Nollpunkten på måttbandet skall
vara vid mätpunkten och måttbandet skall sträckas därifrån så att de passerar över ringens medelpunkt. Resultatet avläses vid innerkanten på stopplankan och avrundas till närmsta lägre hela cm.

 

Vid lika resultat bestäms placering enligt följande

1. Näst bästa resultat

2. Tredje bästa resultat

3. Kan de tävlande inte skiljas åt delar de placering. Gäller det 1:a plats skall skiljeförsök göras.
De tävlande stöter en stöt var tills de kan skiljas åt.

 

Redskapsvikter

Kön              Tävlings-klass        Vikter

Flickor             M,H                         3.0

Flickor              G                            4.0

Pojkar               M                           3.0

Pojkar              H,                            4.0

Pojkar              G                            5.0

 

Glöm Inte Att Anmäla Er Senast den 27 april 2020.

Till Smålands Parasport, Kaptensgränd 3 577 36 Hultsfred eller This is a mailto link

 

Anmälan

 

Välkomna!

Uppdaterad: 31 MAR 2020 11:04 Skribent: Ewa Anemyr

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook

Schysst arbetsgivare

Logga schysst arbetsgivare - tumme upp.

Postadress:
Smålands Parasportförbund
Kaptensgränd 3
577 36 Hultsfred

Kontakt:
Tel: 0708850490
E-post: ewa.anemyr@parasport...