Hoppa till sidans innehåll

Om oss


Här finner du information kring Parasport Småland.
Under varje rubrik finner du lite mer information kring förbundets stadgar, verksamhet och årsberättelser.

Parasportens mål är att funktionsnedsatta ska ha samma möjligheter som icke funktionsnedsatta till att idrotta på lika villkor.  

Parasport Småland har utifrån detta följande uppgifter:

 • att stödja parasportsförningarna i Småland med utbildningar, tävlingstillfällen och lägerverksamhet.
 • att skapa kontakter inom kommuner, landsting, handikapporganisationer och andra idrottsrörelser.

Parasporten arbetar över ett brett område. I rehabilitering och habilitering av människor med funktionsnedsättningar är idrott en av de bästa aktiviteterna. Parasport Sverige vill medverka till att positiva effekter av Parasporten når så många funktionsnedsatta som möjligt.

Det här vill vi göra:

 • Vända oss till personer med funktionsnedsättning som är intresserad av att idrotta.
 • Göra idrotten tillgänglig för alla.
 • Tillgodose behovet av idrott inom ormådena bredd, motion och tävling.
 • Arbeta med att integrera parasporten tillsammans med den övriga idrotten där det är möjligt och önskvärt.
 • Sprida erfarenhet av parasporten till skolan för att underlätta anpassningen av skolans idrott till elever med funktionsnedsättning
 • Betona de funktionsnedsattas rättighet till idrott vid utbildning av idrottslärare.
 • Förändra samhällets attityder till personer med funktionsnedsättning.


Parasporten ger ett rikare liv
!

Mästerskapstävlingar
Mästerskapstävlingar i Parasporten, Svenska Mästerskap (SM) och Distriktsmästerskap (DM). är enbart till idrottare med funktionsnedsättning som innehar licens. De olika idrotterna har olika klassificerings förfarande.  Minsta handikapp för att få delta i Handikapp-SM och DM krävs att man har ett påtagligt funktionshinder. Graden av funktionshinder, så kallat "minsta handikapp", varierar beroende på vilken idrott det är frågan om.

Mästerskapslicens
Funktionsnedsättningen måste vara uppenbart att man inte på rättvisa grunder kan tävla med personer utan funktionsnedsättning. Idag finns det många idrottsgrenar där det är tillåtet att delta i parasporten fastän funktionsnedsättningen egentligen inte är så stor att det förhindrar rättvisa förhållanden.Det kan ändå vara ett tydlig och synlig funktionsnedsättning. Exempel på detta är handamputerade i sportskytte, friidrott och benskadade i bågskytte. Att upprätthålla krav på minsta funktionsnedsättning i mästerskapstävlingar är en trovärdighetsfråga för parasporten.


Parasportensidrottstävlingar för personer med "dolda" funktionsnedsättningar
Samtidigt finns det grenar där mindre omfattande funktionsnedsättning är oöverstigliga hinder i tävlingar med personer utan funktionsnedsättning men där man ändå inte får vara med i parasporten. Funktionsnedsättningen är helt enkelt inte tillräckligt tydlig för att man ska bli betraktad som en person med funktionsnedsättning. Tåamputationer och korsbandsskador är exempel på skador som ger uppenbar nackdel i jämförelse med icke funktionsnedsatta spelare i t ex volleyboll och basket men som ändå inte i social mening är tillräckliga för att personen ska uppfattas som funktionsnedsatt.

Parasportensidrottstävlingar med deltagande av icke funktionsnedsatta
I en del idrotter är det nödvändigt att en icke funktionsnedsatt är med och tävlar i par med funktionsnedsatta idrottare. Det är grenar där det behövs ledsagare till synskadade som tävlar i t ex i skidåkning, löpning och tandemcykling. Ett annat exempel är rullstolsdans där en av dansarna i paret är "gående", och då oftast icke funktionsnedsatt. Parasport Sverige vill därför uppmuntra funktionsnedsatta idrottare att delta i tävlingar för icke funktionsnedsatta närhelst funktionsnedsättningen inte gör det omöjliga att uppnå lika resultat som icke funktionsnedsatta personer. I sådana grenar vill vi gradvis höja kraven för minsta handikapp i Parasporten mästerskapstävlingar. I annan idrottsverksamhet inom Parasporten Sverige, utom i Handikapp-SM och -DM behöver inte gränserna för minsta funktionsnedsättning vara lika strikt.

Klassindelning
Varför behövs det klassindelning inom parasporten? Tävlingsidrottens grundidé är att prestera bättre resultat än andra. Därför måste grundprincipen för klassindelning i parasporten vara att upprätta jämlika förutsättningar för tävlande. Man kan t ex jämföra principerna för klassindelning i kraftsport för icke funktionsnedsatta och de inom parasporten. I tyngdlyftning används tio klasser för att lyftare som bara väger 50 kg skall få en chans att tävla i elitsammanhang. De skulle inte ha en chans mot lyftare över 100 kg eftersom de tyngre har mer muskelmassa och de är starkare. Det är lätt att förstå behovet av olika klasser i parasporten när man vet att klassificieringen faktiskt är baserad på fysiska egenskaper. Utan klassindelning skulle skillnaderna i förutsättningarna annars bli orimligt stora.

Integrering
Parasport Sverige är ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och därmed en integrerad del av idrottsrörelsen. Parasport Sverige arbetar för andra idrottsförbund och deras föreningar, som en självklar del av sin verksamhet, erbjuder funktionsnedsatta personer medlemskap och tar med dem i sin verksamhet. Det är särskilt angeläget att denna möjlighet finns vid orter där antalet funktionsnedsatta personer är så få att det inte är meningsfullt att bilda speciella parasportsföreningar. Parasporten är en del av Sveriges ansikte mot omvärlden.

Parasporten vill därför arbeta för:

 • Att organisationer som bedriver motions- och rekreationsidrott har funktionsnedsatta utövare som ett naturligt inslag i sin verksamhet.
 • att de nationella idrottsförbunden ska ha egna kommittéer för funktionsnedsatta idrottare i sin(a) speciella idrott(er).
 • att integrera tävlingar arrangeras så att det förutom en klass för icke funktionsnedsatta erbjuds ett antal alternativa klasser för funktionsnedsatta.
 • Att de flesta stora nationella och internationella tävlingarna innehåller grenar för funktionsnedsatta idrottare, att Parasport Sverige och andra nationella samt internationella parasportsförningar arrangerar mästerskapstävlingar i de idrotter som av någon anledning inte är integrerade i ett specialförbund.
 • Att Paralympics arrangeras i idrotter och grenar och handikappklasser som inte ingår i ordinarie OS, att Parasport Sverige gentemot andra specialförbund har rollen av  Svensk Olympisk Kommitté för den svenska representationen vid Paralympics.
 • Att världsmästerskapen och svenska mästerskapen i de flesta idrotterna innehåller klasser och grenar för funktionsnedsatta idrottare.
 • Att de nationella och internationella specialidrottsförbunden arrangerar separata och parallella mästerskapstävlingar för funktionsnedsatta idrottare i deras grenar inom idrotten som av något skäl ännu inte är integrerade i deras ordinarie VM och SM, att OS innehåller några grenar för funktionsnedsatta idrottare i de flesta idrotterna.
Uppdaterad: 15 MAR 2016 09:58 Skribent: Johan Steirud

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook

Schysst arbetsgivare

Logga schysst arbetsgivare - tumme upp.

Postadress:
Smålands Parasportförbund
Kaptensgränd 3
577 36 Hultsfred

Kontakt:
Tel: 0708850490
E-post: ewa.anemyr@parasport...