Hoppa till sidans innehåll

Historia


Historia kring Handikappidrotten i Örebro län för 40 år.

 

 

15 nov 1969 bildas Närkes Handikappidrottsförbund. Detta sker i Handikapplokalen i Medborgarhuset, Örebro. Vid mötet bildas en första interimsstyrelse där deltagarna i densamma var Harry Leiner ordf, Ralf Svensson, Gunnar Pettersson, Arne Lundkvist, samt Egon Svensson. Med på detta möte fanns också Roland Malmström som representerade det nybildade Svenska Handikappidrottsförbundet.

De föreningar som var representerade på detta möte var Idrottsföreningen Nercia, Örebro lokalavdelning av DHR, Örebro läns Blindförening, Örebro Konvalescentförening samt FUB Örebro. Det kanske fanns någon ytterligare med på detta möte som ej framgår av det protokoll som skrevs.

 

Under 1970 som var förbundets första verksamhetsår så är uppgifterna knapphändiga, det man dock kan notera är att den tillsatta interimsstyrelsen föreslog att avgiften till Närkes Handikappidrottsförbund skulle vara 1:-/per medlem. Årsmötet för förbundets första verksamhetsår avhölls den 17 oktober. Styrelsen sände också in en skrivelse att det planerade kvartersbadet i Haga centrum skulle byggas i de rekommenderade måtten som fanns, nämligen 25 m. Denna skrivelse sändes till Örebro Idrottsstyrelse.

 

För verksamhetsåren  1970/71, 1971/72 och 1972/73 finns inga verksamhetsberättelser eller protokoll att tillgå. Det man kan notera är att förbundets verksamhet under denna tid bedrevs i brutna år, vilket innebär att verksamhetsåret räknades mellan den 1 juli och sista juni året därpå.

 

Under verksamhetsåret 1973/74 genomfördes 3 stycken sammanträden och styrelsen hade under denna tid fått ett nytt utseende enligt följande:

Bengt Rehnberg              ordf

Ralf Svensson                 Kassör

Olle Asplund                   ledamot

Arne Jörgensen               ledamot

Egon Svensson                ledamot

 

Antalet medlemsföreningar var nu uppe i 8 stycken.

 

Verksamhetsåret 1974/75 genomförde Närkes Handikappidrottsförbund sitt första stora mästerskap, nämligen SM i mattcurling. Tävlingen genomförde på Eyrabadets bollhal samt i Idrottshuset och den samlade 63 lag från landet. Startavgiften för att delta vid denna tävling upgick till den moderata summan av 12:-/lag. Efter avslutad tävling genomfördes en kamratfest på Esso Motorhotell. Förbundet hade detta verksamhetsår 9 stycken medlemsföreningar. Ny ordförande för förbundet var Eric Svensson i övrigt satt den gamla styrelsen kvar från föregående år.

 

Under verksamhetstiden 760101 -760831 så genomfördes tyngdlyftnings SM i Eyrabadets bollhall och under denna period ansökte förbundet om ett anslag hos landstinget på 70 000:- för anställande av en konsulent.

 

Under verksamhetsperioden 19761014 -19771014 växte förbundet till att ha 10 stycken medlemsföreningar. Styrelsen fick också under denna verksamhetsperiod ett nytt utseende.

Karl Åke Wannberg        ordf

Sven Olof Larsson          Kassör

Elisabet Görtz                 Sekr

Egon Svensson                ledamot

Arne Jörgensen               ledamot

 

Den 15 juni 1977 tillträdde Elisabet Görtz en tjänst som idrottskonsulent på Närkes Handikappidrottsförbund. Man blev beviljade 29 000:- av Närkes Idrottsförbund för 1977. Under denna verksamhetsperiod arrangerades också en Handikappidrottens dag på Eyarabadet.

 

Under verksamhetstiden 771014 – 790220 genomfördes SM i Rullstolsbasket samt SM i Bowling i Örebro. Under denna verksamhetsperiod har den nu halvtidsanställde konsulent varit runt och informerat om handikappidrott på 10 högstadieskolor runt om i länet. Förbundet har också genomfört en föreningsträff där de nu 11 medlemsföreningarna var inbjudna.

Ny styrelsemedlem under perioden blev Gösta Svedberg.

 

Under verksamhetsperioden 790220-800205 har förbundet fortsatt med informationsarbete på skolor, sjukhus mm. Styrelsen har haft samma utseende som under tidigare verksamhetsår. Intresset för utbildningsinsatser har under året varit dåligt och med anledning av detta kommer man söka samverkan i Svealandsregionen för att genomföra sådana.

 

Under verksamhetsperioden  800101-801231 kan man notera att antalet medlemsföreningar stigit till 13 stycken. Under året har också SM i bordtennis arrangerats i samverkan med Närkes Bordtennisförbund. Detta arrangemang samlade 100 deltagare som spred idel lovord över arrangemanget.

 

Verksamhetsperioden 810101-811231 präglades som under tidigare år av informations aktiviteter. Under våren detta år stod förbundet som värd för SM i inomhusboccia som gick av stapeln på GIH 180 stycken spelare deltog vid detta arrangemang. Under detta år bytte också förbundet namn från Närkes Handikappidrottsförbund till Örebro läns Handikappidrottsförbund

 

Under 1982 genomfördes ett SM slutspel i rullstolsbasket i Örebro. Man kan också se att förbundet under detta år hade en ekonomisk omslutning på 73 710:-. Under detta år avgjordes EM i rullstolsbasket där Örebro RBK hade representation i laget. Det svenska laget slutade på pallen det är dock oklart vilken valör medaljen hade. Tävlingarna gick av stapeln i Falun.

 

Under 1983 hade den dåvarande konsulenten Elisabeth Görtz barnledigt och i hennes ställe vikarierade Jan Jackholt. Under året fick också förbundet en möjlighet att anställa Mikael Andersson via lönebidrag. Under detta år var också handikappidrotten för första gången med på Askersundslägret som anordnades av ÖLIF.

 

Året 1984 fick styrelsen för ÖLHIF ett väldigt nytt utseende, som såg ut enligt följande:

Sivert Eriksson                ordf

Eva Novak                      v ordf

Sven-Olof Larsson          Kassör

Morgan Schönn              sekr

Lars Leppäniemi             ledamot

 

Man flyttade också under detta år till lokaler i Idrottens Hus på Karlsgatan, där man finns kvar även idag. Verksamheten under året präglades av information och utvecklingsarbete i länet. Nämnas i detta sammanhang bör dock Bertil Andreaséns guldmedalj vid paralympics i New York göras. Han bärjade denna medalj i dressyr.

 

1985 fick förbundet en ny ordförande iform av Sten Johansson. Under detta år startades också arbetet med att försöka utöka förbundets halvtidstjänst som idrottskonsulent till en heltidstjänst. SM slutspel i rullstolsbasket, SM i dressyr samt HIFA spelen där några världsrekord noterades bör nämnas i detta sammanhang.

 

1986 präglas av att förbundet har positiv vind i seglen. Man har detta år 14 stycken medlemsföreningar. Man etablerar också goda kontakter med rehab och jobbar en del med uppsökande verksamhet. Under året genomförs en satsning mot handikapporganisationerna som kanske kunde fått lite bättre uppslutning. Under året har förbundet 3 stycken personal anställda. Rullstolsbasket slutspel arrangeras av förbundet under detta år. Nämnas i detta sammanhang att man under detta år erhåller 26 905:- av SHIF jämfört med dagens belopp 0:-.

 

Under slutet av 1987 lyckades man via projektform få till en heltidsanställning av konsulenten. I övrigt så bestod 1987 av att en del personer i styrelsen på grund av studier och andra åtaganden tvingades att avsäga sig sina uppdrag. Ordförande Per Lundgren började studera på annan ort och vice ordförande Gösta Svedberg fick träda in i hans ställe. Under året hade Eva Andersson HIFA 82, Lena Hagman ÖSA samt Björn Nilsson ÖFK alla landslagsuppdrag.

 

1988 präglades av osäkerhet kring fortsättningen av heltidstjänst för konsulenten. Sven Göran Gustafson blev detta år vald till ordförande för förbundet. Lena Hagman blev uttagen att delta vid paralympics i Soul. Uppgifterna från detta år är något knapphändiga då verksamhetsberättelsen ej finns tillgänglig.

 

1989 firar förbundet sitt 20-års jubileum på Hotell Greve Rosen. Samma år genomför SHIF sitt 20-års jubileum på Globen där ett 50-tal personer från förbundets 19 föreningar fanns representerade. Under detta år slutar Mikael Andersson sin anställning på ÖLHIF samtidigt som Janne Jackholt begär tjänstledigt. Stig Åke Larsson vikarierar för Janne. SDF-bidraget från SHIF uppgår detta år till 15 000:-.

 

1990 i februari börjar Lennart Jansson att arbete på kansliet, under andra hälften av året finns även Lena Marie Hagman anställd på kansliet. Antalet medlemsföreningar under detta år var 21 stycken vilket hittills är det högsta antalet medlemsföreningar i förbundets historia. Tävlingsmässigt detta år är det endast HIFA Spring Slam som genomförs. Under detta år undersöktes också möjligheterna till att etablera ett handikappidrottscentrumLoka Brunn.

 

1991 var ett år som präglades mycket av lägerverksamhet och prova på verksamhet. Förbundet arrangerade hela 5 stycken läger under detta år med många deltagare. Sportsligt under året skall man nämna Håkan Munksten samt Annica Lymar från ÖFK som båda tog varsin bronsmedalj vid VM i Danmark. Kansliet fick detta år förstärkning genom Roger Westergren.

 

1992 var ett år som vi inom handikappidrotten i länet sent skall glömma. Vid Paralympics i Barcelona erövrade Lena Marie Hagman 2 guld, 4 silver samt 1 brons, hon passade också på att slå 3 stycken världsrekord vid dessa tävlingar. Under året fick vi också glädjas åt Johan Haglunds framgångar på tennisarenorna. Han blev också under året uttagen att representera Sverige i landslaget. Lena Marie belönades också under året med Allehandas guldklocka ett pris som hon fick dela med Degerfors IF som gick upp i allsvenskan i fotboll detta år.

 

1993 bytte vi ordförande i förbundet, vår nye ordförande blev Monica Dyrén som funnits med i styrelsen under ett antal år vi hade också detta år en kvinnlig vice ordförande i Jenny Svanberg. Förbundet hade detta år 21 stycken medlemsföreningar. Swedish Open i simning samt junior SM i bordtennis gick av stapeln i länet detta år. Förbundet hade detta år en omslutning på ca 400 000:-.

 

1994 var året vi firade vårt 25-års jubileum, detta gjorde vi med buller och bång med en festlig tillställning i samlingssalen vid Idrottens Hus. Under året genomfördes SM i rullstolstennis i Örebro och där segrade hemmaspelaren Johan Haglund. Året präglades av att få ekonomin att gå ihop och mycket arbete lades på detta. Personalen på kansliet besökte Paralympics i Lillehammer och fick förmånen att se då Sverige besegrade Norge i kälkhockey finalen i sudden death.

 

1995 bestod till stor del av att stärka förbundets ekonomi. Under året kunde man dock se framgångar för simmarna Lena Marie Hagman och Petter Edström samt för rullstolstennisspelaren Johan Haglund. HIFA 82 har i samarbete med förbundet och en förening i Värmland varit i Grekland och försökt att introducera innebandy för funktionsnedsatta i detta land.

 

1996 var ett år som präglades av att förbundet startade och gick med i eller drev en rad olika projekt. Detta har blivit ett sätt att arbeta för att förstärka den ekonomiska situationen. Under paralympics i Atalanta hade vi två stycken deltagare med från länet simmaren Petter Edström tog ett antal medaljer vid dessa tävlingar medans rullstolstennisspelaren Johan Haglund inte riktigt räckte fram för att blanda sig i medaljstriden

 

1997 såg den ekonomiska situationen dystrare ut än på många år. Konsulenttjänsten sades upp i slutet av året och fanns tillgänglig fram till mitten av 1998 på heltid. Idrottsligt sett dök en ny intressant pingisspelare upp och etablerade sig i den Svenska eliten samt även delvis internationellt. Detta var Sköllersta pojken Örjan Kyhlevik. De personella resurser som man hade i början av året lyckades man bibehålla under hela året.

 

1998 hade förbundet fått en ny ordförande i Peter Holmström. Året präglades av att förbundet valde att jobba med en rad olika projekt som kunde stärka den något tuffa ekonomiska situation som råder. Några av dessa projekt var fiske för funktionshindrade, projekt för synskade idrott m fl. På den sportsliga sidan skall Örjan Kyhlevik uppmärksammas , han erövrade en bronsmedalj vid VM detta år. Nämnas kan också att det genomfördes en landskamp i kälkhockey i länet detta år i Kumla.

 

Under slutet av 1999 så uppstod en klar förbättring i kring förbundets ekonomiska situation, ett projekt under namnet ”Folkhälsoarbete för funktionshindrade beviljades av Allmänna Arvsfonden. Detta innebär att förbundet under kommande verksamhetsår har möjlighet att med förstärkta personalresurser har möjlighet att arbeta på en bredare front än tidigare. Under året har också ett EU projekt startats. Då det gäller idrottsliga framgångar i länet får detta år betraktas som något av ett mellanår.

 

År 2000 får förbundet en ny ordförande iform av Bertil Burman. Förbundet sjösätter och startar också Folkhälsoprojektet som beviljades under föregående verksamhetsår. Året präglas också av att det genomförs oerhört mycket utbildningsinsatser. En del av dessa är relaterade till projektet och en del till vår ordinarie verksamhet. På den idrottsliga sidan skall vi uppmärksamma Johan Haglund och Örjan Kyhlevik från länet som båda finns med och representerar vårt land vid paralympics i Sydney.

 

2001 fortsätter förbundet med sina projektarbeten på ett framgångsrikt sätt. Förbundet blir detta år inblandade i ett projekt i Lithauen, som handlar om att etablera handikappidrott i landet. Utbildningsinsatserna befinner sig fortsatt på hög nivå och en rad olika utbildningsinsatser genomförs under året. Då det gäller tävlingsinsatser på hög nivå så blir detta något av ett mellanår.

 

2002 är ett år som återigen präglas av utbildningsinsatser som både är relaterade till projekt såväl som till vår ordinarie verksamhet. Under året är vi också väldigt involverade i en 5-poängskurs på Örebro Universitet. Kursen kommer till på initiativ från Kunskapscenter som är placerat på Adolfsbergsskolan i Örebro. En Sverige-final i samhall tour som är en rikstäckande tävling för golfare med funktionsnedsättningar avgör på Mosjö golf o country club. DM i friidrott för särskolan i länet genomförs för första gången detta år.

 

2003 är ett år som präglas av nya projekt idéer och genomförande av desamma. Det som kanske är mest utstickande är att Hallsbergs MK startar ett projekt Folkrace för funktionshindrade. Detta projekt är unikt i sitt slag och syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar att komma in i motorsportens värld. Detta handlar inte bara om att köra bil utan om att laga och fixa det material man använder. Ekonomin för förbundet känns under detta och föregående verksamhetsår som mycket stabil.

 

Under inledningen av år 2004 tar projektet kring Folkhälsoarbete slut och en rapport lämnas in. Projektet har gett oss stora möjligheter att jobba mot gruppbostäder på ett helt nytt sätt. En del nya verksamheter har också kommit igång via projektets försorg bland annat enkel jympa för personer med funktionsnedsättningar i Friskis o Svettis regi. På plats får också vår konsulent möjlighet att uppleva Paralympics i Athen. ÖSA simmaren Anders Olsson får sitt stora internationella genombrott och tar både guldmedalj och sätter ett prydligt nytt världsrekord. På plats i Athen fanns också Sköllersta sonen Örjan Kyhlevik. På hemmaplan genomförs en rad olika tävlingar bland annat genomför BK Qvirre sin årliga ”landskamp” i bowling mot Åland. Denna ”landskamp” har pågått under ett antal år och har blivit en tradition.

 

2005 var ett då det genomfördes en del större tävlingar i vårt län. Bland annat genomfördes den första tävlingen/uppvisningsloppet i handbike i vårt land. Loppet, som var ett varvlopp gick av stapeln inne i centrala Örebro och drog mycket uppmärksamhet till. Tidigare under våren stod ÖSA som värd för SM i simning som är ett stort arrangemang inom handikappidrotten. Anders Olsson slog det världsrekord som han lovade att slå då han gästade vårt årsmöte tidigare under året. Detta gjorde han trots att han veckan före legat nedbäddad med lunginflammation.

 

2006 var ett år då det genomfördes en rad olika aktiviteter i vårt distrikt som var gemensamma för hela vårt land. Bland annat genomförde vi torgdagar runt om i vårt län, ja egentligen genomförde inte förbundet dessa utan de genomfördes av föreningarna. Nder hösten 2006 genomfördes också det första SM:et i rullstolscurling i Örebro. Denna mycket unga idrott inom handikappidrottsfamiljen har ett av sina fästen i Örebro. I övrigt kan också nämnas att förbundets ekonomiska situation börjar återigen bli ansträngd. Personal styrkan är dock oförändrad.

 

2007 är ett år som präglas av fortsatt rekryteringsarbete i föreningarna. Detta genomförs bland annat iform  av torgdagar informationsinsatser och annat. Denna satsning genomförs gemensamt över hela vårt land. Under året hade vi också ¾ av laget som representerande Sverige vid rullstolscurling VM från Örebro. Dessa var Roger Westergren, Kenneth Nilsson samt Gert Erlandsson. Mikael Fredriksson ÖSA gjorde också sin debut i seniorsammanhang på VM i Sydafrika i simning.

 

2008 var året då den breda idrottspubliken fick upp ögonen för handikappidrott, detta skedde i samband med att Jonas Jacobsson fick motta Svenska Dagbladets bragdguld för sina insatser vid Paralympics i Peking. Vid dessa tävlingar hade länet 2 representanter bland de aktiva på plats, nämligen bordtennisspelarna Simon Itkonen och Örjan Kyhlevik från BTK Safir. Andra idrottsframgångar stod bland annat Curlingsspelarna och simmarna från länet för som bärgade ett antal SM guld i sina respektive grenar. Förbundet har också arbeta allt mer mot det politiska etablissemanget för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att kunna leva vidare.

Uppdaterad: 06 FEB 2014 17:39 Skribent: Lennart Jansson

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebookch-twitter
YoutubeInstagram

Postadress:
Örebro Läns Parasportförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Karlsgatan 28
703 66 Örebro

Kontakt:
Tel: 019175547
Fax: 019102070
E-post: lennart.jansson@para...