Hoppa till sidans innehåll

Aktuella Projekt

Arena Paraidrott
Projektet kommer att dra igång under hösten 2021.

Projektet "Arena Paraidrott" kommer att lägga på fokus på att arbeta fram en metod för hur vi här i Jämtland-Härjedalen kan skapa bättre förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att ta emot personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet, samt att bygga en hållbar handlingsplan för att fylla glappet mellan prova-på-dag och elitnivå. 

Målet med projektet är att genom den framtagna metoden kunna möjliggöra en snabbare och enklare inkludering av personer med funktionsnedsättning i ordinarie föreningsverksamhet, och därmed också nå en ökad folkhälsa hos målgruppen. Metoden ska även kunna spridas vidare till andra distrikt och idrottsförbund efter projektets slut. 

Läs mer om beslutet på Arvsfondens hemsida.
Östersundspiloten
Ett projekt som precis avslutats
i samarbete med Parasport Sverige, Östersunds Kommun och Parasport J-H.

Syftet med projektet är att skapa konkreta metoder för regional och lokal samverkan för att bland annat skapa bästa möjliga förutsättningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva.

Inom ramen för projektet genomförs en rad olika aktiviteter som alla syftar till att testa dessa nya metoder och samverkan. Under hösten utvärderar vi de olika aktiviteterna, och ser över hur vi arbetar vidare med detta inom respektive ordinarie verksamhet.

Aktiviteter i projektet Östersundspiloten
I projektet Östersundspiloten har det genomförts ett antal aktiviteter under våren!

Öppna träningar med lotsarna Sonia och Tolle har det varit vid 4 olika tillfällen där de har kört 2 träningspass varje gång. Träningarna har varit uppskattade och välbesökta med fler deltagare som återkommit. Det planeras för fler Öppna Träningar i början av juli.

Lotsarna har också besökt ett antal LSS-bostäder där de tränat med medborgare och personal. Medborgarna har blivit peppade att fylla i en träningsdagbok, Parametern. De som fyller i sin träningsdagbok har möjlighet att delta i utlottning av fina T-shirts. Det är nu flera som har vunnit och utlottningen fortsätter. Lotsarna kommer att fortsätta med sina träningar under hösten.

I september kommer två stora idrottsdagar att genomföras!

  • Den 8 september är det Special Olympic School Day då elever från särskolan får prova olika idrotter och träffa föreningar.
  • Den 11 september är det sedan en Prova På Dag då personer från Barnhabiliteringen och LSS-bostäder får möjlighet att prova idrotter och träffa föreningar. Denna dag kommer att genomföras på Hofvallen.

Kontakt för mer information:

Östersunds kommun Eric Jibor, 072-517 14 06
Parasport Jämtland-Härjedalen, Christina Persson, 073-182 85 50
Parasport Sverige, Karin Riddar, 072-214 13 25

Nyheter

2021-06-16
Tag chansen att utmana er med ett jätte enkelt sätt att komma igång - med rörelse, kost & dryck. Fyll i Parametern och skicka in, så är du med i utlottningen av fina priser!!!

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Lokala sponsorer

Länsförsäkringars logga

 imagejdfmv.png

Postadress:
Jämtland-Härjedalens Parasportförbund
Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Klockhuset, Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46702086932
Fax: 063511705
E-post: jamtland-harjedalen@...