Hoppa till sidans innehåll

Historia


Så här började det

Hallands Handikappidrottsförbund ser dagens ljus

En vårdag i april 1969 - eller närmare bestämt den 8:e april - samlades fem herrar och två damer runt ett bord i Falkenberg. Personerna runt bordet var Lennart Ferm, Evert Börjesson, Nils Eriksson, Ann-Britt Andersson, Märta Antonsson, Bertil Rohlin och Paul Upphoff.

Syftet med mötet var att försöka bygga upp en paraplyorganisation för de olika handikappidrottsföreningar som under de senaste åren bildats i Halland och som behövde stöd och hjälp i sitt dagliga arbete.

Man ville med detta skapa ett handlingskraftigt förbund som kunde marknadsföra den halländska handikappidrotten utåt och påverka tillgängligheten när nya idrottsanläggningar skulle byggas .

Olika lösningar diskuterades och innan mötet var slut hade Hallands handikappidrottsförbund sett dagens ljus. HHIF blev då Hallands 35:e specialistidrottsförbund.

Det fanns vid detta tillfälle tre föreningar anslutna till förbundet och det akuta arbetet med att utse en styrelse påbörjades omedelbart.

Den första officiella styrelsen presenterades som följande:

Odförander: Lennart Ferm

Vice ordförande: Evert Börjesson

Sekreterare: Nils Eriksson Vice sekreterare: Eva Persson Kassör: Rolf Lindell

Styrelseledamöter: Stig Regnell , Ann-Britt Andersson och Märta Antonsson Suppleanter: Arne Johansson, Heidi Andersson, Rolf Johansson, Sven-Olof Johansson och Karin Bengtsson

Hallands handikappidrottsförbund blev en förgrening av Svenska handikappidrottsförbundet som i sin tur agerade under Sveriges riksidrottsförbund.

Man arbetade målmedvetet inom förbundet och visade omedelbart att man inte var ute efter någon mjukstart från styrelsens sida. Man började genast titta på möjligheterna att arrangera tävlingar - och de första stora tävlingarna HHIF ansvarade för var de svenska mästerskapen i friidrott och de svenska mästerskapen i simning - där de halländska deltagarna tog ett imponerande antal medaljer. Båda tävlingarna arrangerades redan under det första verksamhetsåret. Strax därefter arrangerades också SM i bågskytte.

Förbundet utvecklades ständigt och PR­ arbetet kom att bli en stor del i vardagen. Man ville visa upp handikappidrotten och öka intresset bland myndigheter och allmänhet. Detta gick trögt till en början och man insåg att det behövdes en stabilare informationsverksamhet.

I slutet av 1970-talet gjordes en rad viktiga insatser. Bengt Rydermark anställs som konsulent och fick hjälp vid sin sida av Staffan Eriksson. 

Med filmen "På vingar av stål" i bagaget reste Staffan Eriksson runt på skolor och föreläste om handikappidrott. HHIF arrangerade också - som försökslän - ett så kallat BRUD-läger "Bättre Rekrytering Unga Damer" i Laholm med syfte att rekrytera fler damer till handikappidrotten. Man satsade också hårt på att bygga upp det befintliga samarbetet med sjukvården.

1980-talet som följde blev en fortsättning på det arbete styrelsen och förbundet lagt grunden till tidigare. Man intensifierade skolinformationsverksamheten  och började också titta på möjligheterna att producera en egen tidning. Detta ledde till att man inom kort gav ut första numret av tidningen Handikappidrott i Halland - numera Time out.

Med hjälp av tidningen kunde man börja utveckla rekryteringsverksamheten vilket bidrog till att man ganska snart kunde genomföra idrottsläger, prova-på-dagar och vildmarksläger.

Antalet anslutna föreningar hade nu ökat till  14 stycken -vilket inte var en tillfällighet.

Under de kommande åren sker en ständig föryngring och förnyelse inom Hallands handikappidrottsförbund.  Styrelsen byts successivt ut och även inom tävlingsverksamheten sker förändringar.

1993 ersätter Kenth Johansson konsulenten Bengt Rydermark och intensifierar arbetet med att marknadsföra förbundet utåt.

Tillsammans med Daniel Ljungberg driver man projektet HARRY  "Handikappidrottens  Rekrytering Rörande Yngre" -vars syfte var att locka yngre till handikappidrotten . Projektet bidrog till att det skedde en behövlig föryngring inom ett stort antal idrottsgrenar.

Det är även under denna tid som det nuvarande HHIF börjar ta form.

Lars Lindmark tillträder ordförandeposten 1995 efter Bengt Rydermark.  Fokus läggs på personalfrågor och att förbundet ska arbeta professionellt som en samlad enhet. Det stora intresset av att utöka skolinformationen bidrar till att Peter Malmberg - fyra år senare - anställs på kansliet och får redan år 2000 sällskap av kanslisten Alexandra Velegi.

Man arrangerar den stora tävlingen "Svenska handikappidrottsspelen" för första gången år 2000 och gör det igen 2004 - då har Peter Malmberg tagit över konsulentrollen.

Genom det handlingskraftiga kansliet - med den målmedvetna styrelsen i ryggen - sker en stabilitet av hela förbundet under 2000-talet. Lägerverksamhet , skolinformation och tävlingsverksamhet  är idag en vardagssyssla för Hallands handikappidrottsförbund.

Uppdaterad: 25 MAR 2014 12:54 Skribent: Christer Persson

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
SKF

Officiella leverantörer

Scandichemma
GrandTravelGroup

Andra kanaler

 ch-twitterRelaterad bild
Youtube Instagram

Postadress:
Hallands Parasportförbund
Ryttarevägen 18 B, 3 tr
302 62 Halmstad

Kontakt:
Tel: 0708970787
E-post: This is a mailto link

Se all info