Hoppa till sidans innehåll

Förbundets höstträff genomförd

30 NOV 2017 10:47
I slutet av november samlades som vanligt de halländska parasportföreningarna under en kväll för att bestämma vad förbundet skall inrikta sitt arbete på kommande år.
  • Skapad: 30 NOV 2017 10:47

Till mötet, som denna gång var förlagt till Good Morning Hotell i Halmstad, hade cirka 20 personer från förbundets anslutna föreningar kommit. Det blev en hel del diskussioner kring förbundets strategiarbetet med fokusår 2020. Strategin består av sju punkter där frågan om inkludering är den mest framträdande. Utifrån Strategi 2020 bestämdes att förbundet under 2018 ska prioritera följande arbetsområden:

  • Rekrytering
  • Organisationsutveckling
  • Tillgänglighet
  • Marknad/ekonomi
  • Utbildning/utveckling
  • Samverkan
  • Förbundstidningen

 Rekrytering: inom detta område ska förbundet fortsätta att arbeta med rekryteringsarrangemang såsom Special Olympic School days.

Organisationsutveckling. Här ska förbundet fortsätta sitt proaktiva arbete som Svenska Parasportförbundet stämma beslutade om 2013. Detta innebär ett närmare samarbete med andra SDF i länet gällande inkludering och förbättring av förutsättningar för idrott för personer med en funktionsnedsättning.

Inom området tillgänglighet ska förbundet arbeta med att kartlägga länets idrottsanläggningar, samt ta fram en påverkansplan för tillgänglighet.

Marknad/ekonomi. Här ska vi fortsätta vårt goda samarbete med Region Halland för att säkerställa en god utveckling för Parasporten i Halland. Vi ska även arbeta för en ökning av Parasportens exponering i media.

 

Vad gäller utbildning/utveckling ska förbundet fortsätta sitt goda samarbete med SISU Idrottsutbildarna för att erbjuda intressanta och efterfrågade utbildningar för länets anslutna föreningar.

Näst sista arbetsområdet som förbundet ska fokusera på under 2018 är samverkan. Inom detta område ska förbundet arbeta för en fortsatt samverkan med Högskolan i Halmstad och Katrinebergs Folkhögskola. Vi ska även söka ett närmare samarbete med funktionshinderrörelsen och andra SDF gällande folkhälsa och förutsättningar för idrott, träning och fysisk aktivitet för personer med en funktionsnedsättning.

Avslutningsvis ska förbundet fortsätta sitt arbete med förbundstidningen Time Out. Denna är en viktig kanal för föreningarna och kunna vissa upp sin verksamhet och marknadsföra sig.

Nu när verksamhetsplanen är bestämd följer nästa steg. Härnäst kommer styrelsen träffas för att strukturera upp arbetet med verksamhetsplanen och bestämma vem i styrelsen som ska göra vad och när. Detta gör styrelsen i december, för att kunna dra igång arbetet direkt när klockorna ringer in det nya året.

Skribent: Peter Malmberg
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
SKF

Officiella leverantörer

Scandichemma
GrandTravelGroup

Andra kanaler

 ch-twitterRelaterad bild
Youtube Instagram

Postadress:
Hallands Parasportförbund
Ryttarevägen 18 B, 3 tr
302 62 Halmstad

Kontakt:
Tel: 0708970787
E-post: hallands.parasportfo...